Impressum

 

Wie zijn wij?‎

 

DOLFIN

Belgische chocolade van topkwaliteit.

 

Missie‎

‎Aan je wensen voldoen met chocolade van topkwaliteit. Ons inzetten voor de toekomst van de planeet. Het welzijn en de voedselveiligheid respecteren.

 

Contact

‎DOLFIN

172 Avenue Robert Schuman 1401 Baulers (Nijvel) België

 

+32 (0)2 366 24 24

info@dolfin.be

BE0437.332.220

 

‎DOLFIN verbindt zich ertoe de  België en Europese wetgeving na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onwettig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hier gebruiken we passende procedures en systemen voor, zodat alleen zij die daartoe gemachtigd zijn, toegang hebben tot uw informatie. Bovendien herinneren wij u eraan dat deze personen bij de uitoefening van hun taken gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht.‎